Regulamin promocji WIERTARKA ALE OKAZJA!

REGULAMIN PROMOCJI

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „WIERTARKA! ALE OKAZJA” (dalej: „promocja”) organizowanej przez GALERIADOMOW.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755602, NIP: 6772439130 Regon: 381696294, adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl (dalej: „Organizator”).

 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://www.galeriadomow.pl/regulamin-promocji-wiertarka-ale-okazja.html

 3. Warunki promocji mogą być łączone z innymi ofertami promocyjnymi czy też ofertami specjalnymi, chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych nie dopuszczają takiej możliwości.

 4. Towar zakupiony w ramach promocji podlega tym samym przepisom, jak towar zakupiony w ofercie sprzedaży regularnej.

§2 Czas trwania promocji.

 1. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym Organizatora i trwa od dnia 28.05.2019, godz. 12:00 do dnia 30.05.2019, godz. 12:00.

 2. Organizator może skrócić termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej bez podawania przyczyny.

§3 Zasięg geograficzny promocji.

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4 Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Promocji.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Organizatora znajduje się na się na stronie internetowej: https://www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html

§5. Uczestnicy promocji.

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, dokonujących z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Uczestnicy”) i posiadają zarejestrowane i w pełni aktywne konto uczestnika programu GALERIADOMOW.PL ELITE. Ogólne zasady zakładania konta zostały opisane w regulaminie serwisu https://www.galeriadomow.pl/regulamin.html oraz w regulaminie ELITE: https://www.galeriadomow.pl/regulamin-elite.html

 2. Uczestnik przystępując do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Promocji oraz, że po zakupie towarów w Sklepie internetowym Organizatora objętych promocją nie dokona jego dalszej odsprzedaży w celach zarobkowych.

§ 6. Zasady korzystania z promocji

 1. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów dostępnych i objętych promocją w sklepie internetowym Organizatora www.galeriadomow.pl jako użytkownik zalogowany w serwisie (uczestnik programu GALERIADOMOW.PL ELITE).

 2. Promocja polega na dołączeniu każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi, który dokona w czasie trwania promocji jednorazowego zamówienia (tj. w ramach jednego zamówienia złożonego on-line za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora) wiertarki BOSCH EASYIMPACT 500 - w zależności od towaru objętego promocją (dalej: „zakup premiowany”).

 3. Jeden zakup premiowany upoważnia do otrzymania jednego rabatu.

 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu rabatu, w tym wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§8. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2019 roku.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków promocji w czasie jej trwania.

 4. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

Walentynkowa PROMOCJA -300 złZ okazji Walentynek GALERIADOMOW.PL startuje z promocją dla wszystkich zakochanych. Wszystkie projekty domów są teraz tańsze o 300 zł! To specjalna oferta dla wizjonerów,...
Stworzone do adaptacji poddaszaAdaptacja poddasza na cele mieszkalne to najprostszy sposób, by powiększyć przestrzeń użytkową. Teraz jest to możliwe o wiele prościej i szybciej! Seria projektów przy...
Nowoczesny dom na wąską działkęNowoczesny projekt domu na wąską działkę - Poznaj Dom przy Cyprysowej 57 Budowa domu na wąskiej działce to czasem nie lada wyzwanie. Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze...
Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie!Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie! Projekty domów przy Kwiatowej - Nowa kolekcja domów parterowych na GALERIADOMOW.PL Projekty domów parterowych to wybór setek tysięcy...
Kontakt z nami

Nasi architekci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 17:00.

606 977 299
519 634 700
 

Bezpieczne transakcje internetowe realizowane są za pośrednictwem systemu DotPay.