Regulamin ELITE

REGULAMIN PROMOCJI

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „GALERIADOMOW.PL ELITE” (zwanej dalej: promocją) organizowanej przez GALERIADOMOW.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755602, NIP: 6772439130 Regon: 381696294, adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl (zwanej dalej: Organizatorem).

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://www.galeriadomow.pl/regulamin-elite.html.

 3. Warunki promocji mogą być łączone z innymi ofertami promocyjnymi czy też ofertami specjalnymi, chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych nie dopuszczają takiej możliwości.

 4. Towar zakupiony w ramach promocji podlega tym samym przepisom, jak towar zakupiony w ofercie sprzedaży regularnej.

 5. W ramach promocji, Zarejestrowanemu użytkownikowi sklepu internetowego Organizatora nadaje się indywidualny kod rabatowy.

 6. Zarejestrowany użytkownik Sklepu internetowego Organizatora może skorzystać z indywidualnego kodu rabatowego podczas składania zamówienia na towar w sklepie, w wyniku czego otrzyma określoną kwotę zniżki na zakup wybranego towaru.

§2 Czas trwania promocji.

 1. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym Organizatora i trwa od dnia 22.03.2019 roku do odwołania.

 2. Organizator może skrócić termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej bez podawania przyczyny.

§3 Zasięg geograficzny promocji.

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4 Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Promocji.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Organizatora znajduje się na się na stronie internetowej: https://www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html.

§5. Uczestnicy promocji.

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, dokonujących z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwani dalej: Uczestnicy).

 2. Uczestnik przystępując do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Promocji oraz, że po zakupie towarów w Sklepie internetowym Organizatora z wykorzystaniem kodu rabatowego nie dokona jego dalszej odsprzedaży w celach zarobkowych.

§ 6. Zasady korzystania z kodu rabatowego

 1. Uczestnik może zrealizować kod rabatowy w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Organizatora.

 2. Warunkiem realizacji kodu rabatowego jest wcześniejsze zalogowanie się lub rejestracja w Sklepie internetowym Organizatora. Szczegółowe zasady dotyczące zakładania konta znajdują się w regulaminie Sklepu internetowego pod adresem https://www.galeriadomow.pl/regulamin.html . Kod rabatowy nadawany jest automatycznie każdemu Zarejestrowanemu użytkownikowi.

 3. Realizacja kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. Tam, w specjalnie oznaczonym polu znajdującym się pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić indywidualny kod rabatowy Zarejestrowanego użytkownika. Kod rabatowy uprawnia do uzyskania zniżki na łączna wartość zamówienia w kwocie indywidualnie ustalonej dla Zarejestrowanego użytkownika. Zasady ustalania zniżki określone zostały w §7 Zasady naliczania zniżki.

 4. Wysokość naliczonej zniżki kodu rabatowego można każdorazowo sprawdzić po wcześniejszym zalogowaniu się w Sklepie internetowym Organizatora. W tym celu, w panelu „MOJE KONTO” dodany został specjalny widżet informujący o wysokości nabytej dotychczas zniżki na towary sprzedawane w Sklepie internetowym Organizatora.

 5. Kod rabatowy jest unikalny i przypisany indywidualnie do każdego Zarejestrowanego użytkownika.

 6. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami, w tym z preferencyjnymi dla Zarejestrowanego użytkownika cenami towarów.

 7. Nie jest możliwa wymiana kodu rabatowego na gotówkę.

 8. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

 9. Prawo do wykorzystania Kodu rabatowego nie jest ograniczone w czasie. Jest to kod wielokrotnego użytku, przypisany jednak do indywidualnego Zarejestrowanego użytkownika w sklepie internetowym Organizatora.

§7 Zasady naliczania zniżki

 1. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, Organizator może naliczać Zarejestrowanemu użytkownikowi zniżki lub oferować inne promocje konsumenckie.

 2. Przewiduje się możliwość przyznania dodatkowych, indywidualnie określonych, zniżek przez Organizatora.

 3. Przewiduje się możliwość objęcia Zarejestrowanego użytkownika dodatkowymi promocjami przez naszych Partnerów - po udzieleniu stosownych zgód marketingowych na ich rzecz. W takich przypadkach, promocje te będą objęte regulaminami naszych Partnerów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 4. W przypadku objęcia Zarejestrowanego użytkownika promocją przez naszych Partnerów, promocja ta może być ograniczona w czasie.

 5. Wszystkie zniżki sumują się ze sobą.

§8. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2019 roku.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków promocji w czasie jej trwania.

Walentynkowa PROMOCJA -300 złZ okazji Walentynek GALERIADOMOW.PL startuje z promocją dla wszystkich zakochanych. Wszystkie projekty domów są teraz tańsze o 300 zł! To specjalna oferta dla wizjonerów,...
Stworzone do adaptacji poddaszaAdaptacja poddasza na cele mieszkalne to najprostszy sposób, by powiększyć przestrzeń użytkową. Teraz jest to możliwe o wiele prościej i szybciej! Seria projektów przy...
Nowoczesny dom na wąską działkęNowoczesny projekt domu na wąską działkę - Poznaj Dom przy Cyprysowej 57 Budowa domu na wąskiej działce to czasem nie lada wyzwanie. Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze...
Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie!Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie! Projekty domów przy Kwiatowej - Nowa kolekcja domów parterowych na GALERIADOMOW.PL Projekty domów parterowych to wybór setek tysięcy...
Kontakt z nami

Nasi architekci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 17:00.

606 977 299
519 634 700
 

Bezpieczne transakcje internetowe realizowane są za pośrednictwem systemu DotPay.