Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.galeriadomow.pl (dalej „Serwis”). Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000751837, NIP 6772438484, nr REGON 381524914. Numer telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą: +48 12 422 97 26

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter, polegający w szczególności na wyświetlaniu w Sklepie dopasowanych do Ciebie treści
 • Przesyłanie newslettera

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zależny od wyboru usługi i może obejmować:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres email
 • identyfikator profilu społecznościowego

Podstawa przetwarzania danych:

 • Umowa o wysłanie darmowego katalogu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Umowa o świadczenie wzajemne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością w przypadku zamówień wiążących się z obowiązkiem zapłaty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Motywem (47) RODO]

Podanie danych:

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale w większości przypadków jest konieczne do zawarcia umowy lub świadczenia usług związanych ze Sklepem.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu – w tym otrzymania bezpłatnego katalogu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

Zgodę można wycofać w każdej chwili. W tym celu należy wysłać maila na adres info@galeriadomow.pl lub zadzwonić pod numer telefonu +48 606 977 299. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W naszym Sklepie nie dokonujemy profilowania:

 • wywołującego wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływającego na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE CEN

Użytkownicy posiadający zarejestrowane konto w naszym serwisie, na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności w wyniku zawieranych przez Użytkownika Konta z Administratorem umów sprzedaży, mogą uzyskać indywidualne kody rabatowe, które w szczególności uprawniają Użytkownika Konta do obniżenia cen wybranych lub wszystkich Towarów, na warunkach przewidzianych dla każdego indywidualnego kodu rabatowego.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę wnosi się na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA - COOKIES

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (zwanych dalej: „stroną internetową”).

 1. Czym są pliki „cookies”?

  Poprzez pliki „cookies” rozumie się dane informatyczne, tj. w szczególności pliki w formacie tekstowym, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, tablet etc.), przesyłane przez stronę internetową. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika skonfigurowanym przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” co do zasady zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

  Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” są przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych poniżej w punkcie 3 i 4. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 3. Do czego używamy plików „cookies”?

  Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do:

  1. rezygnacji z profilowanych reklam,
  2. języka,
  3. przeglądarki,
  4. ustawień wybranych elementów strony internetowej,

  Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie.

  Równocześnie pliki „cookies” pełnią funkcję dodatkowej warstwy zabezpieczeń i wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. poprzez uniemożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym.

  Używane są również w celu tworzenia anonimowych, skonsolidowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  Jednocześnie przewiduje się wyjątkową możliwość incydentalnej, personalnej identyfikacji użytkownika którego zachowania zawierają znamiona czynów zabronionych.

  Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych, np. poprzez badanie ruchu i występowanie anomalii typu rozproszonej odmowy usługi (tzw. ataki DDoS).

  Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

 4. Jakich plików „cookies” używamy?

  Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.

  Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas wskazany w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  Wyróżnić można szczegółowy podział plików „cookies”, ze względu na:

  1. niezbędność do realizacji usługi

   Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

   Funkcjonalne - są ważne dla działania strony internetowej:

   1. służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
   2. służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
   3. służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

   Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie.

  2. Ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika

   Cookies sesyjne - „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

   Cookies stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności (zależy od ustawień właściciela strony internetowej).

  3. Ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”

   Cookies własne - cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   Cookies zewnętrzne - cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   Uwaga

   „Cookies” mogą być wywołane przez GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pomocą mechanizmów (skryptów i/lub komponentów), które znajdują się na serwerach partnera GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, umiejscowionych w innej lokalizacji.

   W przypadku wywołania przez GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności / „cookies” GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  4. Ze względu na cel jakiemu służą

   Konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

   Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

   Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

   Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

   Procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

   Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.

   Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi.

   Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

  5. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

   Nieszkodliwe - Obejmuje "cookies":

   • niezbędne do poprawnego działania strony internetowej,
   • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika

   Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

  6. Usuwanie plików „cookies”

   Uprawnienie GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych.

   Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez GALERIADOMOW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.

   Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

   Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików „cookies”.

Proces aktualizacji może potrwać do 72 godzin.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jeżeli powyższe informacje nie wyczerpują dla Państwa tematyki stosowanych „cookies” gorąco zachęcamy do zapoznania się dodatkowo ze stroną: http://wszystkoociasteczkach.pl która w sposób syntetyczny opisuje cały proces gromadzenia w/w danych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 1. Podmiot realizujący usługę kurierską / pocztową
 2. Dostawca platformy do realizacji płatności elektronicznych
 3. Administrator strony internetowej Sklepu
 4. Hostingodawca i administrator serwera
 5. Biuro księgowe
 6. Podmioty realizujące bieżącą obsługę Sklepu
 7. Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej ze Sklepem umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: info@galeriadomow.pl

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).