Klauzula Informacyjna Dla Użytkowników Zarejestrowanych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ol. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków, KRS: 0000755602, NIP: 6772439130
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych z uwagi na brak ciążącego na nim prawnego obowiązku, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem: +48 606 977 299, mailowo pod adres: info@galeriadomow.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane uzyskujemy w następujący sposób:
  1. podczas procesu zakupu projektów,
  2. podczas procesu zamawiania bezpłatnych katalogów z projektami,
  3. kontaktu z Administratorem – telefonicznym bądź mailowym,
  4. podczas procesu rejestracji na stronie internetowej oraz w związku z jej dalszym użytkowaniem (użytkownik ma możliwość podania większej ilości danych na jego temat),
  5. bezpośrednio podczas wizyty na naszej stronie internetowej oraz na Forum,
  6. podczas wysyłania przez Państwa wiadomości lub udostępniania tzw. „postów” na Forum.
 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. Realizacji umowy o świadczenia wzajemne, tj. w o parciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających ze stosunku umownego (dodatkowe usługi i funkcjonalności w zamian za świadczenie wzajemne w postaci udzielonych zgód i przekazanych danych osobowych),
  2. w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  3. profilowania tematyki zainteresowania Państwa osób w zakresie przeglądanych i zakupionych produktów na stronie internetowej Administratora – po wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, związanego z obowiązkami podatkowymi, tj. w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz art. 6 ust. 1 lit c. RODO,
  5. w celu marketingu usług własnych i wysyłki informacji dot. aktualnej oferty („Newsletter”) – po wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  6. w celu marketingu usług partnerów Administratora z branży finansowej i budowlanej („Partnerzy”) - po wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  1. udzielona przez Państwa zgoda w zakresie i celu określonym w jej treści tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. realizacji umowy o świadczenie wzajemne w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 487 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025, 1104, 1629, 2073 t.j.) tj. świadczenia na Państwa rzecz dodatkowych usług i funkcjonalności strony internetowej Administratora w zamian za udzielone przez Państwa zgody i dane osobowe,
  3. w pozostałym zakresie podstawą prawną dla działania Administratora jest przesłanka prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 6. Za udzieloną przez Państwa zgodą, podane dane osobowe mogą zostać przekazane Partnerom Administratora oraz podmiotom i organom których uprawnienia do takiego udostępnienia wynikają z przepisów prawa.
 7. Pełna lista Partnerów Administratora wraz z odnośnikami do stron internetowych Partnerów znajduje się pod adresem: https://www.galeriadomow.pl/partnerzy.html.
 8. Informujemy Państwa, iż każdy poszczególny Partner Administratora może posiadać własną politykę prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 9. Administrator nie planuje udostępniać Państwa danych do Państw trzecich znajdujących się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Administrator nie planuje udostępniać Państwa danych do podmiotów których siedziba lub adres znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator informuje jednak, że nie ma wpływu na ewentualne działania Partnerów Administratora polegających na przeniesieniu siedziby ich firmy poza EOG.
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody, nie krócej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 12. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to konieczny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do zawartego stosunku umownego, to też brak ich podania uniemożliwia prawidłowe wykonywanie umowy o świadczenie wzajemne.
 15. Państwa dane osobowe będą podlegać procesom częściowo zautomatyzowanym i będą profilowane, (profilowanie tematyki zainteresowań i ewentualne przedstawienie dodatkowych ofert w oparciu o w/w profilowanie ale także w oparciu o rozmowę telefoniczną z klientem oraz korespondencję mailingową) jednak nie są to procesy w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Państwa osoby.
Stworzone do adaptacji poddaszaAdaptacja poddasza na cele mieszkalne to najprostszy sposób, by powiększyć przestrzeń użytkową. Teraz jest to możliwe o wiele prościej i szybciej! Seria projektów przy...
Odbierz rabat w prezencie od Mikołaja - Wszystkie projekty 300 zł taniej!Grudzień to czas obdarowywania się prezentami. Pierwsze przynosi 6 grudnia Św. Mikołaj. By mu pomóc oferujemy wszystkie nasze projekty domów w wyjątkowej cenie. Zaoszczędź...
Nowoczesny dom na wąską działkęNowoczesny projekt domu na wąską działkę - Poznaj Dom przy Cyprysowej 57 Budowa domu na wąskiej działce to czasem nie lada wyzwanie. Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze...
Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie!Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie! Projekty domów przy Kwiatowej - Nowa kolekcja domów parterowych na GALERIADOMOW.PL Projekty domów parterowych to wybór setek tysięcy...
Kontakt z nami

Nasi architekci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 17:00.

606 977 299
519 634 700
 

Bezpieczne transakcje internetowe realizowane są za pośrednictwem systemu DotPay.