Klauzula Informacyjna Dla Użytkowników Niezarejestrowanych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ol. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków, KRS: 0000755602, NIP: 6772439130
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych z uwagi na brak ciążącego na nim prawnego obowiązku, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem: +48 606 977 299, mailowo pod adres: info@galeriadomow.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane uzyskujemy w następujący sposób:
  1. podczas procesu zakupu projektów,
  2. podczas procesu zamawiania bezpłatnych katalogów z projektami,
  3. kontaktu z Administratorem – telefonicznym bądź mailowym,
  4. bezpośrednio podczas wizyty na naszej stronie internetowej.
 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (w tym usługi z tym powiązane np. prawo rękojmi i gwarancji) tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  3. profilowania tematyki zainteresowania Państwa osób w zakresie przeglądanych i zakupionych produktów na stronie internetowej Administratora – po wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, związanego z obowiązkami podatkowymi, tj. w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz art. 6 ust. 1 lit c. RODO,
  5. w celu marketingu usług własnych i wysyłki informacji dot. aktualnej oferty („Newsletter”) – po wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  1. fakt zawarcia umowy oraz przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
  2. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i do Państw trzecich, w tym w szczególności Państwom oraz podmiotom których siedziba lub adres znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że do udostępnienia Państwa danych obligują Administratora przepisy prawa.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) oraz 2 lata (z tytułu zawartej umowy sprzedaży), nie krócej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to konieczny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do zawartego stosunku umownego, to też brak ich podania uniemożliwia prawidłowe wykonywanie umowy.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać procesom zautomatyzowanym i nie będą profilowane, chyba, że wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego, wówczas Państwa dane będą przedmiotem procesów częściowo zautomatyzowanych (profilowanie tematyki zainteresowań i ewentualne przedstawienie dodatkowych ofert w oparciu o w/w profilowanie ale także w oparciu o rozmowę telefoniczną z klientem) jednak nie są to procesy w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Państwa osoby.
Nowy rok, RABAT OK!Na początku nowego roku każdy z nas potrzebuje mobilizacji by śmiało wystartować z planami i postanowieniami, które sobie narzuciliśmy. Nic tak nie poprawia nastroju i nie...
Stworzone do adaptacji poddaszaAdaptacja poddasza na cele mieszkalne to najprostszy sposób, by powiększyć przestrzeń użytkową. Teraz jest to możliwe o wiele prościej i szybciej! Seria projektów przy...
Nowoczesny dom na wąską działkęNowoczesny projekt domu na wąską działkę - Poznaj Dom przy Cyprysowej 57 Budowa domu na wąskiej działce to czasem nie lada wyzwanie. Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze...
Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie!Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie! Projekty domów przy Kwiatowej - Nowa kolekcja domów parterowych na GALERIADOMOW.PL Projekty domów parterowych to wybór setek tysięcy...
Kontakt z nami

Nasi architekci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 17:00.

606 977 299
519 634 700
 

Bezpieczne transakcje internetowe realizowane są za pośrednictwem systemu DotPay.

Zamów katalog
Zamknij ✖