Zmiany w projekcie gotowym

Decydując się na budowę domu według gotowego projektu domu wybieramy sprawdzoną ścieżkę inwestycji. Wybieramy projekt typowy, skończony i kompletny, który po adaptacji stanie się projektem budowlanym. Nie jesteśmy jednak pozbawieni możliwości modyfikacji wizji autora i dostosowania domu do naszych potrzeb. Gotowe projekty domów podlegają zmianom, a pozwala na nie dodawana do każdego kompletu dokumentacji autorska zgoda na zmiany.

Zmiany w projekcie gotowym

Co to jest zgoda na zmiany i dlaczego każdy projekt domu powinien ją mieć?

Zgoda na możliwość wprowadzenia zmian w gotowym projekcie domu przez uprawnionego projektanta przystosowującego ten projekt gotowy na potrzeby konkretnej inwestycji to dokument niezbędny, jeśli planujemy nanosić poprawki i wprowadzać zmiany w projekcie gotowym. Autor projektu gotowego wyraża w nim zgodę na możliwość wprowadzenia modyfikacji rysunków projektowych przez uprawnionego projektanta przystosowującego ten projekt gotowy na potrzeby konkretnej inwestycji. Mogą to być zarówno architekt przystosowujący projekt gotowy, jak i konstruktor, czy projektanci branżowi. Co bardzo istotne zgoda na zmiany nie jest oceną ani aprobatą poprawności tych zmian, a jedynie umożliwia wprowadzenie tych zmian projektantowi przystosowującemu ten projekt gotowy.

Wprowadzane zmiany powinny być zaznaczone kolorem czerwonym w projekcie gotowym i podpisane przez osobę uprawnioną. Zgoda na zmiany umożliwia również, w uzasadnionych przypadkach, wykonanie przez uprawnionego projektanta przystosowującego projekt gotowy rysunków zamiennych i dołączenie ich do składanej do pozwolenia na budowę dokumentacji.

Po wykonywaniu przystosowania projektu gotowego do warunków lokalnych (adaptacji) uprawniony projektant przystosowujący projekt gotowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność i zakres wprowadzonych zmian oraz przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego nad całością dokumentacji. W świetle prawa budowlanego uprawniony projektant przystosowujący projekt gotowy na potrzeby konkretnej inwestycji staje się autorem projektu architektoniczno-budowlanego i potwierdza jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, na dzień składania projektu do zatwierdzenia przez właściwy urząd. Kupując projekty domów w serwisie GALERIADOMOW.PL zgodę na zmiany otrzymasz wraz z zamówionym projektem gotowym.

Jak bardzo możemy zmieniać projekty domów? Na co pozwala zgoda?

Projekty domów, mimo że są gotowe, można jak już wiemy modyfikować na etapie przystosowania do warunków lokalnych i wymogów Inwestora. Na jak wiele możemy sobie pozwolić wprowadzając zmiany w projekcie gotowym? Zakres możliwości dopasowania przyszłego domu do wszelkich naszych oczekiwań jest niemal nieograniczony. Najczęściej wprowadzane zmiany wiążą się z układem wnętrza, lokalizacją i ilością okien, czy gabarytami budynku. Na etapie przystosowania projekty domów można zarówno powiększyć, jak i zmniejszyć. Modyfikacjom podlegają również kąt nachylenia dachu, układ połaci dachowej, a nawet wysokość kondygnacji. Jednym z bardziej powszechnych zabiegów przystosowania jest podniesienie ścianki kolankowej na poddaszu. Taka zmiana powiększa powierzchnię użytkową poddasza i sprawia, że jest ono bardziej przestronne. Tego typu poprawki najczęściej wykonujemy, gdy wybieramy projekty domów parterowych i mamy zamiar zaadaptować poddasze na cele mieszkalne.

Pełna treść zgody na możliwość wprowadzenia zmian w projekcie gotowym brzmi:

Projektant dokonujący przystosowania projektu gotowego może wprowadzić następujące zmiany:

- Wynikające z dostosowania budynku do warunków lokalnych.

- Zmiana wielkości i kształtu tarasów zewnętrznych.

- Zmiana obrysu zewnętrznego budynku.

- Zmiana wysokości ścian kolankowych.

- Adaptacja poddasza na cele mieszkalne.

- Zmiana geometrii połaci dachowych: kąta nachylenia, ilości i układu połaci dachowych (np. zmiana z wielospadowy na dwuspadowy lub odwrotnie).

- Wprowadzenie lub usunięcie zadaszenia nad tarasem lub wejściem do domu.

- Zmiana lukarn na okna połaciowe (lub odwrotnie).

- Zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych.

- Przesunięcie lub likwidacja niektórych ścian działowych.

- Zmiany szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodków.

- Wprowadzenie częściowego (całkowitego) podpiwniczenia budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia.

- Dobudowanie garażu (wiaty garażowej) lub rezygnacja z garażu (wiaty garażowej).

- Likwidacja lub dodanie balkonu.

- Zmiana formy wejścia do budynku.

- Dobudowa do istniejącego budynku lub zestawienie w zabudowie bliźniaczej.

- Zmiana wysokości pomieszczeń.

- Zmiana funkcji niektórych pomieszczeń.

- Zmiana sposobu użytkowania budynku.

- Zmiana instalacji wewnętrznych.

- Zmiana sposobu ogrzewania.

- Zmiana ilości, wielkości i usytuowania trzonów kominowych.

- Zmiana technologii w zakresie użytych materiałów.

- Zmiany w układzie konstrukcji budynku na podstawie opracowania przez uprawnionego inżyniera budownictwa lądowego.

- Wykonanie lustrzanego odbicia.

- Zgoda na dekompletację dokumentacji i przygotowanie projektu dostosowanego do wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 (Dz. U. 2020.1609 z późn. Zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nie wszystkie zmiany, które zamierzamy wprowadzić do projektu gotowego musimy uwzględniać na etapie jego przystosowania. Niektóre z nich można wykonać w czasie realizacji inwestycji.

Na jakim etapie możemy poprawiać projekty domów.

Zmiany dokumentacji projektowej można podzielić na dwie kategorie:

- zmiany, które lepiej wprowadzić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeżeli chcemy wprowadzić je w trakcie budowy, należy procedować aktualizację pozwolenia na budowę, „decyzja o zmianie pozwolenia na budowę” lub ponowne zgłoszenie)

- zmiany, które możemy wprowadzić po uzyskaniu pozwolenia na budowę bez konieczności ponownego uzgadniania ich przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

Najważniejsze zmiany, które powinny być ujęte w projekcie przed złożeniem go w urzędzie są wymienione jako istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu w Prawie Budowlanym Dz. U. 2021 poz. 2351 w Art. 36a.

Zmiany nie wymienione w powyższym fragmencie Prawa Budowlanego możemy przeprowadzić przy udziale kierownika budowy, w trakcie realizacji inwestycji. Są to między innymi; przesunięcia i modyfikacje ścianek działowych, likwidacja i przesunięcie otworów okiennych, zmiany w instalacjach wewnętrznych, zmiana niektórych materiałów, czy likwidacja balkonów i tarasu. Wprowadzone modyfikacje Kierownik Budowy opisuje w dzienniku budowy, a w szczególnych przypadkach dołącza dodatkowe rysunki. Dziennik budowy wraz z ewentualnymi rysunkami stanowią załącznik do wniosku zgłoszenia obiektu do użytkowania.

Wszelkie zmiany, jakie chcemy wprowadzić w gotowych projektach domów należy omówić z projektantem przystosowującym projekt gotowy na potrzeby konkretnej inwestycji. To on w świetle prawa jest autorem projektu budowlanego (projektantem) i sprawuje nadzór nad inwestycją. Projekty domów poddawane przeróbkom należy opracować wraz z naniesionymi zmianami przed złożeniem dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Autorska zgoda na zmiany to możliwość dopasowania projektu do naszych indywidualnych oczekiwań. Pozwolenie na wprowadzenie poprawek umożliwia również wybór projektu, który spodobał się nam najbardziej, ale nie pasuje na naszą działkę. Możliwość poprawiania projektu daje szansę na dostosowanie budynków również do wymagań zapisanych w warunkach zabudowy. Lekka korekta kąta dachu, szerokości, czy długości domu i już możemy się cieszyć wymarzonym projektem na naszej działce.

Wszystkie projekty domów zakupione na GALERIADOMOW.PL zawierają opisaną powyżej zgodę na możliwość wprowadzenia zmian.

Zmiany w projektach domów – ile kosztują?

Gotowe projekty domów w większości przypadków zaopatrzone są w pisemną zgodę na zmiany. Autorskie pracownie projektowe zazwyczaj oferują wspomniany dokument bezpłatnie, zatem kupując projekt domu nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z późniejszymi zmianami. Podobna sytuacja jest z serwisami pośredniczącymi w sprzedaży projektów domów. Otrzymują one wraz z dokumentacją zgodę autora projektanta. W przypadku zakupu projektu u autora/projektanta zgodę taka otrzymujemy z pierwszej ręki, podobnie jak sam projekt domu. Koszty wprowadzenia zmian ustala się indywidualnie z miejscowym projektantem.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Domy tanie w budowie – jak szybko i łatwo wybudować dom?Wybierz najlepiej! Najnowszy katalog Galeria Domów nr 30 jest już dostępny.