Projekt zagospodarowania działki lub terenu - czym jest, co zawiera i do czego jest potrzebny?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę niezbędne jest wykonanie projektu budowlanego. Jego istotną częścią jest projekt zagospodarowania działki. Czym jest taki projekt, kto i kiedy go wykonuje? Przyjrzyjmy się bliżej temu bardzo ważnemu w procesie inwestycyjnym opracowaniu.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – co to za dokument?

Kiedy przejrzeliśmy już wszystkie projekty domów i wybraliśmy ten jeden idealny, czeka nas kolejny etap przygody z budową domu. Gotowe projekty domów wymagają przystosowania do warunków działki budowlanej. W trakcie przystosowania, powszechnie nazywanego adaptacją, wykonywany jest projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania działki. Nie jest konieczne, by projekt zagospodarowania wykonywał ten sam architekt, który opracowuje projekt architektoniczno-budowlany, jednak za każdym razem musi to być osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Projekt zagospodarowania działki jest niezbędnym dokumentem w procesie inwestycyjnym. Jest prawnie wymagany jako składnik projektu budowlanego, składanego do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Musi być sporządzany do każdego rodzaju budynku, zabudowy, czy innych obiektów budowlanych. Zostaje opracowywany na mapie geodezyjnej posiadającej podpis uprawnionego do wydawania stosownych map geodety. Mapa geodezyjna jest dokumentem formalnym i występuje w skalach 1:500.

Projekt zagospodarowania terenu - czym jest, co zawiera i do czego jest potrzebny?

Do czego jest potrzebny projekt zagospodarowania działki?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej projekt zagospodarowania działki lub terenu jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest także wymagany, gdy decydujemy się realizować inwestycję na zgłoszenie, z pominięciem procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Odpowiednie dla każdej z ścieżek postępowania dokumenty możemy złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miejskim, jeżeli działka budowlana znajduje się na terenach miejskich. Istnieją pewne sytuacje, kiedy projekt zagospodarowania nie jest potrzebny.

Nie ma konieczności opracowywania projektu zagospodarowania działki lub terenu, gdy realizujemy przebudowę lub montaż obiektu budowlanego określonego w art. 3 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane. Wskazane roboty budowlane nie mogą powodować zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie mogą zmieniać jego formy architektonicznej. Zarówno przebudowa, jak i montaż nie mogą bać jednocześnie zaliczane do prac wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Z czego się składa projekt zagospodarowania działki lub terenu?

Zawartość projektu zagospodarowania działki stanowią dwie części:

- opisowa

- rysunkowa

Skład projektu określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz 1609) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1169)

O czym należy pamiętać przygotowując projekt zagospodarowania działki?

Przy sporządzaniu projektu zagospodarowania działki szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią lokalizację domu na działce względem stron świata. Optymalnie posadowiony budynek da mieszkańcom dobrze naświetlone wnętrze, zharmonizowane z naturalnym rytmem dnia. Sypialnie od wschodu lub północy, pokój dzienny z widokiem na południe lub zachód. Na lokalizację domu należy zwrócić uwagę już wybierając projekty domów. W zależności od położenia naszej działki można od razu zdecydować się na odpowiedni wariant projektu. Aby dobrze dopasować projekt mamy do dyspozycji projekty domów w podstawowej i lustrzanej wersji, a także projekty domów z wejściem od południa.

Bezwzględną uwagę należy zwrócić na minimalne, wymagane prawem odległości od granicy działki oraz inne zapisy warunków zabudowy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Przy wyjątkowo wąskich działkach możemy wybrać projekty domów na wąską działkę, specjalnie zaprojektowane na parcele o niewielkiej szerokości.

Wybierając odpowiedni projekt domu, kompatybilny z działką budowlaną sprawimy, że wykonanie projektu zagospodarowania działki przebiegnie sprawnie i bez żadnych komplikacji.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?Dom dla rodziny 2+2. Wybieramy odpowiednie projekty domów.