keyboard_arrow_down

Klauzule informacyjne do procesu rejestracji

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ol. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków, KRS: 0000755602, NIP: 6772439130
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem: +48 12 422 97 26, mailowo pod adres: info@galeriadomow.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane uzyskujemy w następujący sposób:
  • podczas procesu zakupu projektów,
  • podczas procesu zamawiania bezpłatnych katalogów z projektami,
  • kontaktu z Administratorem – telefonicznym bądź mailowym,
  • podczas procesu rejestracji na stronie internetowej oraz w związku z jej dalszym użytkowaniem (użytkownik ma możliwość podania większej ilości danych na jego temat),
  • bezpośrednio podczas wizyty na naszej stronie internetowej oraz na Forum,
  • podczas wysyłania przez Państwa wiadomości lub udostępniania tzw. „postów” na Forum.
 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • Realizacji umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. w o parciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających ze stosunku umownego,
  • w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  • profilowania tematyki zainteresowania Państwa osób w zakresie przeglądanych i zakupionych produktów na stronie internetowej Administratora – po wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, związanego z obowiązkami podatkowymi, tj. w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz art. 6 ust. 1 lit c. RODO,
  • w celu marketingu usług własnych i wysyłki informacji dot. aktualnej oferty („Newsletter”) – po wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w celu marketingu usług partnerów Administratora z branży finansowej i budowlanej („Partnerzy”) - po wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  • udzielona przez Państwa zgoda w zakresie i celu określonym w jej treści tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 487 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025, 1104, 1629, 2073 t.j.) tj. świadczenia na Państwa rzecz dodatkowych usług i funkcjonalności strony internetowej,
  • w pozostałym zakresie podstawą prawną dla działania Administratora jest przesłanka prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 6. Za udzieloną przez Państwa zgodą, podane dane osobowe mogą zostać przekazane Partnerom Administratora oraz podmiotom i organom których uprawnienia do takiego udostępnienia wynikają z przepisów prawa.
 7. Pełna lista Partnerów Administratora wraz z odnośnikami do stron internetowych Partnerów znajduje pod adresem: https://www.galeriadomow.pl/artykuly/partnerzy.
 8. Informujemy Państwa, iż każdy poszczególny Partner Administratora może posiadać własną politykę prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 9. Administrator nie planuje udostępniać Państwa danych do Państw trzecich znajdujących się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Administrator nie planuje udostępniać Państwa danych do podmiotów których siedziba lub adres znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator informuje jednak, że nie ma wpływu na ewentualne działania Partnerów Administratora polegających na przeniesieniu siedziby ich firmy poza EOG.
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody, nie krócej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 12. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie powoduje żadnych negatywnych skutków. Brak podania maila i numeru telefonu – uniemożliwi rejestrację użytkownika.
 15. Państwa dane osobowe będą podlegać procesom częściowo zautomatyzowanym i będą profilowane, (profilowanie tematyki zainteresowań i ewentualne przedstawienie dodatkowych ofert w oparciu o w/w profilowanie ale także w oparciu o rozmowę telefoniczną z klientem oraz korespondencję mailingową) jednak nie są to procesy w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Państwa osoby.
Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Nowe parterowe domy z serii przy Pastelowej – idealne na wąską działkę.Jak przygotować się do budowy domu?