Czy gotowe projekty domów murowanych można budować jako konstrukcje szkieletowe?

Zmiana technologii budowy domu.

Każdy gotowy projekt domu oferowany w serwisie GALERIADOMOW.PL może zostać wykonany w innej technologii, niż zakładana w projekcie. Pozwala na to pisemna zgoda autora projektu gotowego dodawana do zakupionej dokumentacji.

Zmiana technologii budowy wykonana na etapie adaptacji jest niezwykle inwazyjna jeśli chodzi o konstrukcję budynku. Niezbędne jest ponowne przeliczenie konstrukcji, parametrów termicznych i dostosowania izolacji. W niektórych przypadkach trzeba również zmieniać projekty instalacji. Pamiętajmy, iż koszty takiej adaptacji rosną wraz z każdą zmianą i w efekcie mogą o wiele przekroczyć zakup samego gotowego projektu domu. Na etapie adaptacji taka zmiana nie wydaje się zatem ani opłacalna, ani – co najważniejsze – niezbędna!
Zmiana technologii budowy domu jest jednak możliwa (i wydaje się o wiele bardziej sensowna) już po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W oparciu o art. 36 a, pkt 5, Prawa Budowlanego, w większości przypadków zmianę konstrukcji uważa się za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu.
Przepis ten mówi, iż:

„Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

6) wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia

a) budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 2 pkt 1b.”

Projekt Dom przy Bukowej 7 - projekt z możliwą technologią budowy

Projekt Dom przy Bukowej 7 - zobacz więcej

Jeśli zatem uzyskamy pozwolenie na budowę domu w technologii tradycyjnej, murowanej możemy wybudować na jej podstawie dom szkieletowy. Jeśli w toku adaptacji technologii nie zostaną zmienione wymienione w przepisie, istotne parametry (szczególnie pkt 2 i 5) projekt można wybudować w technologii szkieletowej.

Najczęściej stosowana praktyką, jeśli chodzi o zmianę technologii i materiałów budowy, jest korzystanie przez inwestorów z wyspecjalizowanych firm, które wykonują projekt zamienny konstrukcji. Takie firmy na podstawie autorskich rozwiązań i technologii opracowują zamienny projekt konstrukcyjny, który nie zmienia istotnych parametrów budynku. Rzeczona usługa może być dodatkowo płatna, ale najczęściej wliczona jest w koszt budowy domu.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Jak nie płacić za prąd i uzyskać darmową ciepłą wodę?Kiedy warto podpiwniczyć dom i ile to kosztuje?