Adaptacja projektu - wszystko co musisz wiedzieć

Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja gotowego projektu domu. Co musimy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?

Co to takiego ta adaptacja? To jedno z częstszych pytań zadawanych na początku procesu związanego z budową domu. Wybierając gotowe projekty domów, jako podstawę naszej inwestycji jesteśmy zmuszeni ją wykonać. Co trzeba wiedzieć, by procedura nie była dla nas tajemnicą? Warto poznać podstawowe fakty dotyczące adaptacji gotowych projektów domów.

Aktualne przepisy prawa budowlanego mówią, iż projektem budowlanym jest gotowy projekt domu, który został poddany adaptacji do lokalnych warunków. Tylko taki komplet dokumentacji możne zostać przedłożony w urzędzie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Nie możemy zatem kupić gotowego projektu i zanieść go prosto do starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Taki projekt jest bazą, na której powstaje kompletna dokumentacja projektu budowlanego. Adaptacja to przede wszystkim proces formalny, daje również możliwość przerobienia projektu typowego zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.

Kto może wykonać dla nas adaptację?

Dostosowaniem gotowego projektu domu powinien zając się lokalny architekt z uprawnieniami projektowymi. Nie może to być, wbrew potocznym opiniom i świadomości, wyłącznie kierownik budowy. To dwie różne specjalizacje, choć bywa, że kierownik budowy ma również odpowiednie uprawnienia architektoniczne i może wykonać adaptację. Warto szukać projektanta, który działa w lokalizacji naszej inwestycji (gminie, powiecie), gdyż tacy znają najlepiej lokalne uwarunkowania i „zwyczaje” panujące w urzędach. Jeśli wybierzemy architekta działającego w obrębie planowanej przez nas inwestycji ułatwimy sobie kwestię kontaktu w przypadku kwestii wymagających ustalenia. Lokalny architekt będzie miał możliwość reagowania na bieżąco na różne potrzeby inwestora, związane np. z wprowadzaniem zmian.
Projektant musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów. To obowiązkowy dokument, który należy przedłożyć w urzędzie przy składaniu dokumentów do pozwolenia na budowę.

Jakie prace wchodzą w zakres typowej adaptacji?

Podstawowym zadaniem architekta adaptującego jest dostosowanie budynku do założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o warunkach zabudowy. Przy okazji tych działań najczęściej zmieniany jest kąt nachylenia dachu, zmniejszany obrys zewnętrzny, czy obniżany jest poziom 0.
Architekt adaptujący wykonując adaptację musi również dostosować fundamenty do warunków działki. W tym celu określa głębokość strefy przemarzania i dobiera sposób izolacji fundamentów. Podobnie jest z dachem, który podlega dostosowaniu do lokalnej strefy obciążenia wiatrem i śniegiem.
Lokalny architekt w trakcie adaptacji może również nanieść proponowane przez nas zmiany na dokumentację projektową. Przed złożeniem dokumentów konieczne są do zaznaczenia zmiany istotne z punktu widzenia konstrukcji budynku. Zmiany nieistotne możne wpisać do dziennika budowy kierownik w trakcie realizacji inwestycji.
Wszystkie zmiany i działania na projekcie muszą być usankcjonowane poprzez oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i wiedzą techniczną.
Adaptacja gotowego projektu domu to ciągle najszybsza i najtańsza procedura, dzięki której możemy rozpocząć inwestycję. Zakup gotowego projektu domu i dostosowanie go do lokalnych warunków to oszczędność w przedziale od 50 do 70 % kosztów, które musielibyśmy ponieść zamawiając indywidualny projekt domu.
Chcąc budować tanio i szybko warto zdecydować się na to sprawdzone rozwiązanie.

 

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Ile kosztuje adaptacja projektu?Domy tanie w budowie – jak szybko i łatwo wybudować dom?